Geen Max Mobiel in de haven vanaf dinsdag 19/04/2022

 
 

Onze vervoerder V-tax kan vanaf dinsdag 18/04/2022 de ritten op de trajecten ‘Gent St-Pieters -> Zeehaven-West’ en ‘Gent Dampoort -> Zeehaven-Oost’ NIET meer uitvoeren.

Men meldt ons dat men wel zal rijden voor de trajecten ‘Gent St-Pieters -> Arcelor Mittal’ en ‘Gent St-Pieters -> Drongen I’, weliswaar met beperkte capaciteit en dus zonder zekerheid dat alle ritten zullen kunnen worden uitgevoerd.

We betreuren dit ten zeerste en verontschuldigen ons naar de verschillende klanten en pendelaars die afgelopen jaren op een betrouwbare manier gebruik maakten van de service van Max Mobiel.

We hebben de hoop dat V-tax de komende dagen alsnog zijn contractuele verplichtingen nakomt, maar grijpen dit moment wel aan om onze ‘noodplannen’ verder te organiseren.

Concreet wil dit zeggen dat er vanaf dinsdag 18/04/2022 GEEN Max Mobiel zal rijden voor de trajecten ‘Gent St-Pieters -> Zeehaven-West’ en ‘Gent Dampoort -> Zeehaven-Oost’.
We laten het Mbus reservatiesysteem wel openstaan om organisatorische redenen, maar de reservaties zullen niet toegewezen worden en uiteraard achteraf ook niet gefactureerd.

Nogmaals onze excuses, verdere communicatie omtrent heropstart volgt in de loop van volgende week.