Fietsgedeelte verhuisd!

Vanaf 1 juli 2017 is het fietsgedeelte van Max Mobiel verhuisd naar De Fietsambassade Gent. Info vind je hier.

NL FR EN

Bestuur

 

 1. Missie en visie:


  Max Mobiel vzw is een langetermijnproject op het vlak van woon-werkmobiliteit in Gent. Het maatschappelijke doel luidt: "De ontwikkeling en de implementatie van duurzame initiatieven ter bevordering van mobiliteit en werkgelegenheid in de Gentse regio".

  Als een organisatie uit de sociale economie doet Max Mobiel hiervoor een beroep op werknemers met weinig arbeidskansen. 

   

 2. Doelstellingen

  Als sociale-economiespeler mensen met weinig arbeidskansen tewerkstellen en begeleiden naar de reguliere arbeidsmarkt via een uitgebreid traject van technische en on-the-job- opleidingen en begeleiding naar arbeidsattitudes zoals stiptheid, flexibiliteit, klantvriendelijkheid en kwaliteit.

  De mobiliteitsdrempels op weg naar werk in Gent wegnemen en duurzame mobiliteit promoten door het aanbieden van slimme mobiliteitsoplossingen ter vervanging van de auto in het woon- werkverkeer. Dit onder meer door:

 • Het inzetten van pendelbussen naar bedrijvenzones (collectief werknemersvervoer).

 • Het verhuren van fietsen en het inrichten van ondersteunende fietspunten.

 • Met een koerierdienst de klanten of de professionele partners van de Gentse bedrijven beter bereikbaar maken.

 • Onderhoud van de fietsenstallingen in de stationsomgeving en het centrum van Gent.

   

  1. Historiek

   Max Mobiel is een initiatief van het open partnerschap voor meer en beter werk onder de naam 'Gent, stad in werking'.

   Max Mobiel werd met de steun van de Vlaamse Overheid ontwikkeld. Het was het pilootproject bij de uitvoering van het 'Pendelplan' van toenmalig Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt. De beleidsmatige ondersteuning van het project werd door huidig Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits verdergezet (2009-2014[WT1] ).

  2. Bestuur

    

   1. Dagelijks bestuur

    Het dagelijkse bestuur van de vzw Max Mobiel is sinds de begindagen in handen van Pieter Vercruyssen, directeur.

   2. Algemene Vergadering

    De negen stichtende leden van de vzw Max Mobiel waren in januari 2007:

 • De Stad Gent

 • De Provincie Oost-Vlaanderen

 • De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen (POMOV)

 • Het Gentse Bedrijvencentrum De Punt NV

 • De Vereniging van Gentse Havengebonden Ondernemingen (VeGHO)

 • UNIZO Gent – Meetjesland vzw

 • De vzw Vorming & Actie Scheldeland (ABVV)

 • De vzw Volksverheffing (ACV)

 • De vzw Vormingsfonds voor Uitzendkrachten

  Deze stichtende leden vormen samen de Algemene Vergadering (AV) van de vereniging. De AV kan nieuwe leden aanvaarden die zich in het project wensen te engageren. In 2009 trad buurgemeente Merelbeke toe tot de vereniging.

  1. Raad van Bestuur

   De Raad van Bestuur van de vereniging bestaat uit zeven organisaties. Deze organisaties worden vertegenwoordigd door in totaal twaalf personen. Stad Gent neemt zes mandaten op.

  2. Vertegenwoordigers Raad van Bestuur

      Organisaties en hun vertegenwoordigers die zitting hebben in de Raad van Bestuur zijn:

 • Stad Gent, voorzitter, de heer Filip Watteeuw

 • Stad Gent, ondervoorzitter, de heer Rudy Coddens

 • Stad Gent, bestuurder, mevrouw Veerle Van de Voorde

 • Stad Gent, bestuurder, de heer Frank Vanden Bulcke

 • Stad Gent, bestuurder, de heer Peter Vansevenant

 • Stad Gent, bestuurder, de heer Michel Moermans

 • Provincie Oost-Vlaanderen, bestuurder, de heer Peter Hertog

 • Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij, bestuurder, de heer Dieter Geenens

 • Vereniging Gentse Havengebonden Ondernemingen, bestuurder, de heer Peter Vanseveren

 • Volksverheffing vzw, bestuurder, de heer de heer Bart Reyns

 • Vorming & Actie Scheldeland vzw, bestuurder, de heer Kris Michiels