Fietsgedeelte verhuisd!

Vanaf 1 juli 2017 is het fietsgedeelte van Max Mobiel verhuisd naar De Fietsambassade Gent. Info vind je hier.

NL FR EN

Bestuur

 

Dagelijks bestuur

Het dagelijkse bestuur van de vzw Max Mobiel is inhanden van  

  • Filip Watteeuw, voorzitter RvB

    Peter Hertog, ondervoorzitter RvB

    Marnix Vanhemel, algemeen coördinator

 

Algemene Vergadering

De negen stichtende leden van de vzw Max Mobiel waren in januari 2007:

  • De Stad Gent

  • De Provincie Oost-Vlaanderen

  • De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen (POMOV)

  • Het Gentse Bedrijvencentrum De Punt NV

  • De Vereniging van Gentse Havengebonden Ondernemingen (VeGHO)

  • UNIZO Gent – Meetjesland vzw

  • De vzw Vorming & Actie Scheldeland (ABVV)

  • De vzw Volksverheffing (ACV)

  • De vzw Vormingsfonds voor Uitzendkrachten

    Deze stichtende leden vormen samen de Algemene Vergadering (AV) van de vereniging. De AV kan nieuwe leden aanvaarden die zich in het project wensen te engageren.

     

    Raad van Bestuur

    De Raad van Bestuur van de vereniging bestaat uit 6 organisaties. Deze organisaties worden vertegenwoordigd door in totaal 9 personen. Stad Gent neemt 3 mandaten op.

    Vertegenwoordigers Raad van Bestuur

  • Stad Gent, voorzitter, de heer Filip Watteeuw

  • Provincie Oost-Vlaanderen, ondervoorzitter, de heer Peter Hertog

  • Stad Gent, bestuurder, mevrouw Veerle Van de Voorde

  • Stad Gent, bestuurder, de heer Marc Cloet          
  • Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij, bestuurder, de heer Dieter Geenens

  • Vereniging Gentse Havengebonden Ondernemingen, bestuurder, de heer Peter Vanseveren

  • Volksverheffing vzw, bestuurder, de heer de heer Bart Reyns

  • Vorming & Actie Scheldeland vzw, bestuurder, de heer Kris Michiels